EnglishΕλληνικά
 
 


H-Libraries: Προηγμένα συστήματα και υπηρεσίες πρόσβασης σε φυσικούς-εικονικούς χώρους πληροφορίας

2005-2008
Έργο της ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ, στο οποίο συνεργάζονται το HCI Group, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και η εταιρεία LogicDIS S.A.


Σύντομη περιγραφή του έργου
Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες παρέχουν στους χρήστες τους υπηρεσίες πρόσβασης σε περιεχόμενο συμβατικής ή ψηφιακής μορφής. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια ολοκληρωμένη επιστημονική προσέγγιση η οποία θα ενοποιεί την πρόσβαση σε φυσικούς και ψηφιακούς χώρους παρέχοντας στους χρήστες μια ενιαία ανθρώπινη εμπειρία.
Στόχος αυτού έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ2003 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Γʼ ΚΠΣ, είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης των χρηστών με υβρiδικούς χώρους πληροφόρησης, δηλαδή συνδυασμούς ψηφιακών βιβλιοθηκών και φυσικών χώρων βιβλιοθηκών, μέσω κοινής διεπαφής χρήσης. Η έρευνα αυτή βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία υπολογιστών όπως τα ασύρματα δίκτυα και οι ασύρματες φορητές τερματικές συσκευές, όπως τα personal digital assistants (PDA), και τα κινητά τηλέφωνα.
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένα πρωτότυπο σύστημα επαναχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών ώστε να μελετηθούν φαινόμενα που αφορούν την αλληλεπίδραση του χρήστη με τις διαφορετικές πτυχές ενός ενιαίου φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος, πλούσιου σε πληροφορίες. Το σύστημα αυτό, που έχει κωδικοποιηθεί ως πρωτότυπο Hybrid Academic Library (HAL) στα πλαίσια της παρούσας πρότασης, προτείνεται να εγκατασταθεί στο χώρο μιας μεγάλης Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης της χώρας μας, της ΒΥΠ Παν. Πατρών.

Στο πλαίσιο του έργου θα οργανωθούν τα ακόλουθα σεμινάρια (σε αγκύλες οι ώρες). Αν θέλετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να συμμετέχετε σε κάποιο από τα παρακάτω σεμινάρια συμπληρώστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και στείλτε τη με email στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εισαγωγή στο σχεδιασμό και αξιολόγηση ευχρηστίας συστημάτων.
Το σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγική στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας Ευχρηστίας. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές μηχανικούς υπολογιστών και πληροφορικής τους oποίους εισάγει σε μεθόδους για τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό συστημάτων και την αξιολόγηση της ευχρηστίας (δηλ. ευκολία εκμάθησης, αποτελεσματικότητα χρήσης, αποφυγή λαθών, ικανοποίηση από τη χρήστη) συστημάτων πληροφορικής, τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεπαφή ανθρώπων-υπολογιστών (Human-computer interface).

Σχέδιο Προγράμματος:
- Εισαγωγή στην ευχρηστία των Πληροφορικών Συστημάτων [2]
- Στοιχεία γνωστικής θεωρίας [4]
- Η διαδικασία του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού [4]
- Διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή [4]
- Ανάλυση απαιτήσεων/αναγκών των χρηστών [4]
- Μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας [8]
- Ανάλυση εργασιών με τη μεθοδολογία CMT [8]
- Μελέτες περιπτώσεων – ασκήσεις [5]

Σχεδίαση συστημάτων πανταχού παρόντος υπολογιστή.
Ο υπό-εξαφάνιση υπολογιστής (disappearing computer) και οι συνθήκες του πανταχού παρόντος υπολογιστή (ambient intelligence) είναι το αντικείμενο αυτού του σεμιναρίου που εισάγει τους συμμετέχοντες στον προβληματισμό σχεδίασης εύχρηστων εφαρμογών αυτής της κατηγορίας. Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία σχεδίασης και αξιολόγησης συστημάτων σε καθεστώς υπό-εξαφάνιση υπολογιστή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στη σχεδίαση εφαρμογών για μικρών διαστάσεων οθόνες για περιβάλλοντα πλούσια σε πληροφορίες, όπως βιβλιοθήκες, χώροι πολιτισμού κλπ.

Σχέδιο προγράμματος:
- Το ερευνητικό Πλαίσιο Disappearing Computer [3]
- Εισαγωγή στα θέματα ευχρηστίας που προκύπτουν από τα συστήματα Πανταχού Παρόντος Υπολογιστή [4]
- Εργονομία μικροσυσκευών και συστημάτων πανταχού παρόντος υπολογιστή [7]
- Προκλήσεις στην διαδικασία αξιολόγησης εφαρμογών Πανταχού παρόντος υπολογιστή [7]
- Tο πλαίσιο γνωστικών διαστάσεων (cognitive dimensions framework) στην αξιολόγηση συ- στημάτων της κατηγορίας ΠΠΕ ([7]
- Μελέτη περίπτωσης: σχεδίαση διεπαφής μέσω PDA προς υπηρεσίες ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και ενός μουσείου [7]

Ευχρηστία υπηρεσιών πληροφόρησης-Μουσεία, βιβλιοθήκες, πολιτιστική κληρονομιά.
Εκπαίδευση-επιμόρφωση σε θέματα ευχρηστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση και την πολιτιστική κληρονομιά με ιδιαίτερη έμφαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από Βιβλιοθήκες και Μουσεία. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και επιστήμονες με κατεύθυνση πληροφορικής ή επιστήμης της πληροφόρησης/βιβλιοθηκονομία.

Σχέδιο Προγράμματος:
- Παρουσίαση της πληροφορίας και visualization [4]
- Εξατομικευμένη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και προσαρμοστικές διεπαφές (adaptive interfaces) [4]
- Αξιολόγηση συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης [8]
- Ευχρηστία σε υπηρεσίες πληροφόρησης [4]
- Διεπαφές ψηφιακών αντικειμένων [7]
- Διεπαφές διαλειτουργικότητας συστημάτων πληροφόρησης [4]
- Αναπαράσταση εξαρτώμενης από το περιβάλλον ημιδομημένης πληροφορίας και εφαρμογές στον πολιτισμό [4]


Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι:
- Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή ,
- Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης ,
- Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης , Πανεπιστήμιο Πατρών,
- LOGIC-DIS .


Image
 Computer-supported collaborative learning has been an active area of research since the beginning for the HCI group more>>Web usability team of the HCI Group has been active in studying human-web interaction and ways to support the design of accessible, findable, usable and aesthetically appealing web sites. more>>


Mobile Technology Unit of the HCI Group has been studying design and evaluation of mobile applicationss more>>

Hci Group | Electrical and Computer Engineering | University of Patras