Σχεδίαση χωρο-ευαίσθητων παιχνιδιών

Στο χώρο αυτό περιγράφονται τα εργαλεία σχεδίασης χωρο-ευαίσθητων παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν από την Ερευνητική ομάδα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (HCI Group), στο Παν. Πάτρας. Τα εργαλεία αυτά είναι

  • το πλαίσιο σχεδίασης, που περιγράφει το χώρο σχεδιασμού για το είδος παιχνιδιών για τα οποία δημιουργήθηκαν αυτά τα εργαλεία,
  • οι οδηγίες σχεδίασης, οδηγίες για τη σχεδίαση σε μορφή ευρετικών κανόνων,
  • τα σχεδιαστικά πρότυπα, μια εξελισσόμενη απαρίθμηση από μοτίβα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχεδίαση.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με σενάρια σχεδίασης, όπως

Παιχνίδια

Μια σειρά από παιχνίδια έχουν δημιουργηθεί από την ερευνητική ομάδα, στο διάστημα των προήγουμενων ετών:

  • τα παιχνίδια που κατά καιρούς υλοποίησαν τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.